Michał BąkAnalityk

Michał Bak
zakres odpowiedzialności
  • Bieżące wsparcie Dyrektorów Inwestycyjnych w zakresie analizy projektów
  • Monitoring Emitentów

Posiada doświadczenie z zakresu bankowości inwestycyjnej oraz private equity, zdobyte zarówno w Warszawie, jak i Londynie w takich firmach jak Terra Firma Capital Partners, Innova Capital oraz Rothschild.

Credit Value Investments („CVI”) to niezależna firma inwestycyjna, która rozpoczęła działalność w 2012 r. W krótkim czasie zdobyła pozycję lidera w poza-bankowym finansowaniu długiem przedsiębiorstw w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej.