Back Lit Business People Discussion Cityscape Meeting Concept
O CVI

Najaktywniejszy inwestor w zakresie długu korporacyjnego w Europie Środkowo – Wschodniej.

przeczytaj więcej
SSUCv3H4sIAAAAAAAEAOy9B2AcSZYlJi9tynt/SvVK1+B0oQiAYBMk2JBAEOzBiM3mkuwdaUcjKasqgcplVmVdZhZAzO2dvPfee++999577733ujudTif33/8/XGZkAWz2zkrayZ4hgKrIHz9+fB8/In7xb5yk6UeTrCmmHz1K+S/6uyjLddPWWVtUS/p4Z6Sf57OireoiK/EhPvsl/M1HTZu16yZvAEI/mmZtfkFt5UN93/TzPfk7NV/wl/QGffXR6Ww9lY61V/6yWU/w5Ufmo19iv4yAeJlXqzLf/L788n0zsuwiX06vHap4Zb5u27xu2mr61seZvtq3cAwA+vC8aquyyDpNd3d2P937Gfr3wQP8e/Bp7NVZnWeLpi0WeeftB/eDURCozt87Dpz8wgPTOajzMs9kWhToR9n9LLu3/3C2ne3c39/en04+3Z7MJtPtfG+6Mzt/cJ7fv/fQdPHR/YPZXv5g9ul2vr9zf3t/dr6/fXA+mWzvPZjl5/fvnx9kDy1+NLfn9+7vHXy6/XDnPjXe38u2D/IHD7cPPr33cJLlu9P84S4jK+P+6O0VEXfhs8xlMcsr7+9sPSsqNyUfXVbTrMQL97wxTolRqwW/9Rsnv+T/CQAA//+NMcZHzwIAAA==
Finansowanie

Poznaj rodzaje finansowania oferowane przez Credit Value Investments.

przeczytaj więcej
SSUCv3H4sIAAAAAAAEAOy9B2AcSZYlJi9tynt/SvVK1+B0oQiAYBMk2JBAEOzBiM3mkuwdaUcjKasqgcplVmVdZhZAzO2dvPfee++999577733ujudTif33/8/XGZkAWz2zkrayZ4hgKrIHz9+fB8/In7xb5yk6UeTrCmmHz1K+S/6uyjLddPWWVtUS/p4Z6Sf57OireoiK/EhPvsl/M1HTZu16yZvPBDNfN22ed201fQtfXzPaz3N2vyCwATtDQrfk79T8wV/SW/QVx+dztZTwUkRkp7WE3z5kfnol9gvIyBe5tWqzDe/L7983ww6u8iX02uHan9wFmf6at/CMQDow/Oqrcoi6zTd3dn9dG9M/z54gH8PPo29OqvzbNG0xSLvvr37IBjGg/vBnwTagZNfeGA6B3Ve5pnMmAL96P79Tx8+mB5Mtu99+uDT7f1759n2w93797Z3H+xP7p9/+unBZC8zXXx07975dPfT+/n2wf7e7vb+dHJ/e7KzN9u+P93Ndu9PH+TTPOf+ZSgfvb0iei14whWDy2KWV97f2XpWVI7KH11W06zECwHrEFtWC37rN05+yf8TAAD//yH5EnO9AgAA
Fundusze

Poznaj fundusze zarządzane przez Credit Value Investments.

przeczytaj więcej

nasze atuty

Szerokie spektrum
rodzajów finansowania

Produkty oferowane przez CVI adresują różne potrzeby finansowe i sytuacje w rozwoju przedsiębiorstwa.

Szybkość działania

Szybkie decyzje w szybko zmieniającym się otoczeniu gospodarczym.

Elastyczność

Finansowanie oferowane przez CVI cechuje się elastycznością niedostępną dla finansowania bankowego.

Orientacja na rozwój

Ustalenie kowenantów finansowych i operacyjnych tak, by nie zakłócały rozwoju przedsiębiorstwa.

Bezpośrednia relacja

Osoby, które pracują nad daną transakcją mają faktyczny wpływ na podejmowane decyzje inwestycyjne i są zawsze dostępne by przedyskutować niespodziewane problemy czy zmiany w otoczeniu.

Doświadczenie i wiedza

CVI zrealizowała kilkaset transakcji praktycznie we wszystkich branżach. Daje jej to unikalne zrozumienie ryzyk specyficznych dla danego przedsiębiorstwa.

Wspieramy kapitałem
rozwój przedsiębiorstw

aktualności